Κατασκευάστηκε ἀπό τούς πρώτους οἰκιστές τοῦ προαστίου γύρω στό 1925. Ἡ ἀρχική μορφή παραμένει ἡ ἴδια, μιά μικρή βασιλική, κατασκευάσμένη ἀπό ξύλο, ἐπενδυμένη. Ὅταν τό 1969, ὁ τότε πρωθυπουργός τῆς Ἑλλάδος Γεώργιος Παπαδόπουλος, τέλεσε ἐκεῖ ἀθόρυβα τό δεύτερο γάμο του μέ τή σύζυγό του Δέσποινα, ἡ ΜΟΜΑ ἔκανε μέ δικές της πρωτοβουλίες παρεμβάσεις, τόσο στό ἐξωτερικό του, ἀντικατάσταση τῆς ξύλινης στέγης καί τοποθέτηση κεραμιδιῶν, ὅσο στό ἐσωτερικό μέ τήν ἀντικατάσταση τῶν ἐφθαρμένων ξυλίνων ἐπιφανειῶν. Ἡ φθορά τοῦ χρόνου καί Οἰ καιρικές μεταβολές ἔφεραν πολλές φθορές τίς ὁποῖες τό 1996 ἀποκαταστήσαμε. Τοποθετήθηκαν ἐσωτερικά γυψοσανίδες καλύπτοντας τούς ξυλοδοκούς καί τά ἄλλα σανιδώματα, πού ἀπό τήν πολυκαιρία εἶχαν μαυρίσει. Ἀπόπειρα ἐπανατασκευῆς του, προκάλεσε ἔντονη ἀντίδραση τῆς τότε Κοινοτικῆς Ἀρχῆς καί τῶν πέριξ κατοίκων. Ἐγκαίνια δέν ἔχουν γίνει, ἴσως στά πρῶτα χρόνια λειτουργίας του νά ἔγιναν θυρανοίξια, Πάντως μέχρι τό 1937 ἐξυπηρετοῦσε τούς τότε λιγοστούς κατοίκους.

AgiosGeorgios MegalomartirasΑπό τούς δημοφιλέστερους Ἁγίους σέ ὅλο τόν χριστιανικό κόσμο. Ὀνομάζεται, ἐπίσης, Μεγαλομάρτυς καί Τροπαιοφόρος. Εἰδικά στή χώρα μας, δέν ὑπάρχει περιοχή πού νά μήν ἔχει ἐξωκλήσι ἤ ἐκκλησία ἀφιερωμένη στή μνήμη του, ἐνῶ τό ὄνομα Γεώργιος εἶναι ἀπό τά πλέον συνηθισμένα.

Μετά τόν θάνατο τοῦ πατέρα του, ἡ οἰκογένεια τοῦ Ἁγίου μετακόμισε στή Λύδδα, τήν πατρίδα τῆς μητέρας του. Σέ νεαρή ἡλικία, ὁ Γεώργιος ἀκολούθησε στρατιωτική καριέρα καί ἐντάχθηκε στό Ρωμαϊκό Στρατό. Γρήγορα ξεχώρισε γιά τίς ἱκανότητες καί τήν ἀνδρεία του κι ἔλαβε τό ἀξίωμα τοῦ Τριβούνου. Ὁ αὐτοκράτορας Διοκλητιανός τόν προήγαγε σέ Δούκα (διοικητή) καί Κόμη (συνταγματάρχη) στό σῶμα τῆς αὐτοκρατορικῆς φρουρᾶς.

Τό 303 μ.Χ. ὁ Διοκλητιανός ἄρχισε λυσσαλέους διωγμούς κατά τῶν Χριστιανῶν. Ὁ Γεώργιος ἀρνήθηκε νά ἐκτελέσει τίς διαταγές του καί ὁμολόγησε τήν πίστη του. Ὁ αὐτοκράτορας, πού δέν περίμενε αὐτή τή συμπεριφορά ἀπό ἕνα δικό του ἄνθρωπο, διέταξε νά ὑποβάλουν τόν Γεώργιο σέ φρικτά βασανιστήρια, προκειμένου νά ἀπαρνηθεῖ τήν πίστη του.

Ἀφοῦ τόν λόγχισαν, τοῦ ξέσχισαν τίς σάρκες μέ εἰδικό τροχό ἀπό μαχαίρια. Ἔπειτα τόν ἔριξαν σέ λάκκο μέ βραστό ἀσβέστη καί κατόπιν τόν ἀνάγκασαν νά βαδίσει μέ πυρωμένα μεταλλικά παπούτσια. Ὁ Γεώργιος ὑπέμεινε καρτερικά τό μαρτύριο καί στίς 23 Ἀπριλίου 303 ἀποκεφαλίστηκε στά τείχη τῆς Νικομήδειας. Τήν ἡμερομηνία αὐτή τιμᾶται ἡ μνήμη του σέ ὅλο τόν χριστιανικό κόσμο, μέ ἐξαίρεση τίς ὀρθόδοξες ἐκκλησίες, ὅταν ἡ 23η Ἀπριλίου πέφτει πρίν ἀπό τό Πάσχα ἤ συμπίπτει μέ τό Πάσχα, ἐπειδή ἡ ἀκολουθία τοῦ περιλαμβάνει ἀναστάσιμους ὕμνους. Στήν περίπτωση αὐτή, ὁ ἑορτασμός τῆς μνήμης τοῦ Ἁγίου Γεωργίου μετατίθεται γιά τή Δευτέρα τῆς Διακαινησίμου.


Προβολή μεγαλύτερου χάρτη

footer


Δημιουργία ιστοτόπου ΑΔΑΜ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ