ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ  ΩΡΑ

ΠΑΝΗΓΥΡΙΣ -ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ

ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ 

7 Σεπτεμβρίου

7.15 μ.μ.

σπερινός

Γενεσίου τς Θεοτόκου

Γενεσίου τς Θεοτόκου

8 Σεπτεμβρίου

7.15 π.μ.

Ὄρθρος & Θεία Λειτουργία

Γενεσίου τς Θεοτόκου

Γενεσίου τς Θεοτόκου

2 Νοεμβρίου

6.30 μ.μ.

σπερινός

Ἁγίου Γεωργίου τοῦ Τροπαιοφόρου

(ἈνακομιδὴἹερῶν Λειψάνων)

Ἁγίου Γεωργίου

3 Νοεμβρίου

7.15 π.μ.

Ὄρθρος & Θεία Λειτουργία

Ἁγίου Γεωργίου τοῦ Τροπαιοφόρου

(Ἀνακομιδὴ Ἱερῶν Λειψάνων)

Ἁγίου Γεωργίου

9 Νοεμβρίου

6.30 μ.μ.

σπερινός

γίου ρσενίου το Καππαδόκου

γίου ρσενίου το Καππαδόκου

10 Νοεμβρίου

7.15 π.μ.

Ὄρθρος & Θεία Λειτουργία

γίου ρσενίου το Καππαδόκου

γίας Μαρίνης

Παρασκευή

Ε’ ἑβδομάδος

τῶν Νηστειῶν

7.00 μ.μ.

Ἀκαθίστου Ὕμνου

Παναγίας Ἐκαλιώτισσας

γίας Μαρίνης

Σάββατον

Ε’ ἑβδομάδος

τῶν Νηστειῶν

7.30 π.μ.

Ἀκαθίστου Ὕμνου

Παναγίας Ἐκαλιώτισσας

γίας Μαρίνης

*22 Ἀπριλίου ή Κυριακή τοῦ Πάσχα

7.15 μ.μ.

σπερινός

Ἁγίου Γεωργίου τοῦ Τροπαιοφόρου

Ἁγίου Γεωργίου

*23 Ἀπριλίου ή Δευτέρα τοῦ Πάσχα

7.30 π.μ.

Ὄρθρος & Θεία Λειτουργία

Ἁγίου Γεωργίου τοῦ Τροπαιοφόρου

Ἁγίου Γεωργίου

16 Ἰουλίου

7.30 μ.μ.

σπερινός

Ἁγίας Μαρίνης

γίας Μαρίνης

17 Ἰουλίου

7.00 π.μ.

Ὄρθρος & Θεία Λειτουργία

Ἁγίας Μαρίνης

γίας Μαρίνης

17 Ἰουλίου

7.30 μ.μ.

 

           Μεθέορτος σπερινός

γίας Μαρίνης

17 Ἰουλίου

20.45 μ.μ.

λιτάνευσις τῶν   Ἱερῶν Λειψάνων & τῆς Ἱερᾶς Εἰκόνος τῆς Ἁγίας Μαρίνης

Πέριξ τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ τῆςγίας Μαρίνης

14 Αὐγούστου

6.15 μ.μ.

σπερινός

Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου

γίας Μαρίνης

15 Αὐγούστου

7.15 π.μ.

Ὄρθρος & Θεία Λειτουργία

Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου

γίας Μαρίνης

 

* Ἡ μνήμη τοῦ Ἁγίου Γεωργίου τιμάται στίς 23 Απριλίου. Σε περίπτωση πού μερομηνία αὐτή τυγχάνει πρίν το Πάσχα, ορτή τοῦ Ἁγίου Γεωργίου μετατίθεται τν Δευτέρα τοῦ Πάσχα.

footer


Δημιουργία ιστοτόπου ΑΔΑΜ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ