Τό Σάββατο τοῦ Ἀκαθίστου Ὕμνου,τελέστηκε όπως κάθε χρόνο πανηγυρική Θεία Λειτουργία τιμώντας την Παναγία. Ὄμως ἔχουμε και τήν ἰδιαίτερη εὐλογία νά φυλάσσουμε στον Ιερό Ναό μας, μιά ἀπό τίς ἄπειρες εἰκόνες της.Τήν Παναγία τήν Ἐκαλιώτισσα.

Τήν εἰκόνα αὐτή τήν ἔφεραν οἱ ξερριζωμένοι ἀδελφοί μας ἀπό τή μαρτυρική γῆ τῆς Ἰωνίας, τό 1922. Καί μέσα ἀπό πολλές περιπέτειες ἔφθασε στήν ἀγκαλιά τῆς Ἐκάλης, στό Ναό τῆς Ἁγίας Μαρίνας, ὅπου μετά τήν ἀνακαίνιση τοῦ Ναοῦ (2001-2004) στολίζει τό σχετικό εἰκονοστάσιο, στό ἀριστερό τμῆμα τοῦ νέου τέμπλου.  

πως ὅλα δείχνουν, ἡ Εἰκόνα τῆς Ἑκαλιώτισσας, ἀνήκει στόν εἰκονογραφικό κύκλο τῆς Ὁδηγήτριας καί σύμφωνα μέ τήν γραφή της εἶναι ἀντίγραφο μιᾶς ἐκ τῶν δυό εἰκόνων, πού βρίσκονται  στόν Ἅγιο Ὄρος, ἡ μιά  στήν Ἱερά Μονή τῆς Μεγίστης Λαύρας καί ἡ ἄλλη στό τέμπλο τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Ἰβήρων. Καί οἱ δυό αὐτές εἰκόνες εἶναι ἔργα τοῦ Θεοφάνους τοῦ Κρητός (16ος αἰ.), ἴσως καί ἡ Ἐκαλιώτισσα νά εἶναι ἔργο τοῦ Θεοφάνους ἤ μαθητῶν του.

footer


Δημιουργία ιστοτόπου ΑΔΑΜ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ