Τό δεύτερο Ἐνοριακό Παρεκκλήσιο, εἶναι ἀφιερωμένο στό Γενέσιο τῆς Θεοτόκου καί βρίσκεται στήν περιοχή τῶν Ἐφέδρων. Ἡ περιοχή ὁλόκληρη παλαιότερα γύρω στό 1960, εἶχε δοθεῖ σέ Οἰκοδομικό Συνεταιρισμό τῶν Ἐφέδρων Ἀξιωματικῶν, καί ὅταν στά 1968 ἔγινε ἡ κατάτμηση σέ οἰκόπεδα γιά τούς δικαιούχους τοῦ Συνεταιρισμοῦ. Ἕνα οἰκόπεδο ἔκτισαν ἕνα παρεκκλήσιο ἀφιερωμένο στό Γενέσιο τῆς Θεοτόκου. Τό οἰκόπεδο ἔχει δωρηθεῖ μέ συμβολαιογραφική Πράξη στόν Ἐνορικό μας Ναό. Τό ὅλο συγκρότημα τοῦ Παρεκκλησίου καί κάποιων βοηθητικῶν χώρων πού ἔχουν ἀνεγερθεῖ, βρίσκεται στό τρίγωνο, πού σχηματίζουν οἱ ὁδοί, Προμηθέως, Ἀνακτορείας καί Θεμιστοκλέους. Νά σημειωθεῖ ἡ πανοραμική του θέα, ἐνῶ ἀπό τό 2009 ἔχουμε ἀρχίσει μιά ριζική ἀνακαίνισή του μέ τῇ συνδρομῇ τῶν κατοίκων. Ἐπίσης ἀπό πέρυσι ξεκινήσαμε νά τελεῖται τήν τελευταία Κυριακή κάθε μηνός θεία Λειτουργία, πρός οἰκοδομή καί στερέωση τῶν κατοίκων πού τελευταῖα χρόνια ἔχουν αὐξηθεῖ σημαντικά. Ἤδη τοποθετήθηκε νέο ξυλόγλυπτο τέμπλο καί εἰκόνες ἁγιογραφημένες ἀπό τόν ἁγιογράφο Παῦλο Σιδέρη.

Ὁ μεγάλος αὔλειος χῶρος του εἶναι καλυμένος μέ πλάκες Καρύστου. Νά σημειώσουμε, ὅτι ἡ περιοχή ἀνήκει διοικητικά στό Δῆμο Διονύσου.

Τό Ἱερό Παρεκκλήσιο δέν εἶναι ἐγκαινιασμένο. Στά πρῶτα χρόνια λειτουργίας ὁ τότε Ἐφημέριος μακαριστός Ἀρχιμανδρίτης Ἰάκωβος Λάμπρου, τέλεσε ἁγιασμό θυρανοιξίων.


Προβολή μεγαλύτερου χάρτη

footer


Δημιουργία ιστοτόπου ΑΔΑΜ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ