Εἰς τά ὅρια τῆς Ἐνορίας μας ὑπάρχουν τρία Ἐνοριακά Παρεκκλήσια

α) «τοῦ Ἁγίου Γεωργίου» στήν ὁμώνυμη πλατεία Ἐκάλης

β) Γενέσιον τῆς Θεοτόκου, Τό δεύτερο Ἐνοριακό Παρεκκλήσιο, εἶναι ἀφιερωμένο στό Γενέσιο τῆς Θεοτόκου καί βρίσκεται στήν περιοχή τῶν Ἐφέδρων.

γ) Ὅσιος Ἀρσένιος ὁ Καππαδόκης. Τέλος ὑπάρχει καί ἕνα τρίτο Παρεκκλήσιο, πού εἶναι ἀφιερωμένο στόν Ὅσιο Ἀρσένιο τόν Καππαδόκη. Μετά τήν ριζική ἀνακαίνιση τοῦ Ἐνοριακοῦ μας Ναοῦ (2001-2010), δημιουργήθηκε τό ἐν λόγῳ παρεκκλήσιο.

ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΠΑΡΕΚΚΛΗΣΙΑ

Στόν εὐρύτερο χῶρο τῆς Ἐνορίας ἔχουν ἀνεγερθεῖ διάφορα Ἰδιωτικά Ναῢδρια, κάποια τῶν ὁποίων δέν ἔχουν ἄδεια ἀνεγέρσεως, καί πολλά ἀπ’ αὐτά δέν ὑπάρχει δυνατότητα προσβάσεως, χρησιμοποιούμενα σάν χῶροι προσευχῆς. Ἄλλά ἔχουν μαζί μέ τίς οἰκίες μεταβιβασθεῖ σέ νέους ἰδιοκτῆτες. Ἡ πρόσβαση πάντως σ’ αὐτά εἶναι πελώριο πρόβλημα.

Τά ἀξιολογότερα ἀπ’ αὐτά Ναῢδρια εἶναι:

α) Ἐντός τοῦ οἰκοπέδου τῆς οἰκίας Λάτση, ἔχει ἀνεγερθεῖ τό εὐμεγέθες ναῢδριο τοῦ Εὐαγγελισμοῦ τῆς Θεοτόκου, ἔτος ἀνεγέρσεως τό 1970-71. Εἶναι σέ ρυθμό σταυροειδή μέ τροῦλλο, διακοσμημένο μέ ψηφιδωτά καί ἀξιόλογες ἁγιογραφίες ἀπό ἁγιογράφους μοναχούς ἐκ τῆς Ἱ. Μονῆς Πάτμου. Ἐπίσης βρίσκονται σ’ αὐτό σπάνιες εἰκόνες ἀπό τήν πλουσία συλλογή τῆς οἰκογενείας ΛΑΤΣΗ (τοῦ Γιάννη Λάτση καί τῆς κόρης του Μαριάννας). Οἱ περισσότερες ἀπ’ αὐτές ἔχουν ἀγορασθεῖ ἀπό οἴκους δημοπρασιῶν τοῦ Ἐξωτερικοῦ, συντηρημένες καί μέ ἀσφάλεια φυλασσομένες. Τό Παρεκκλήσιο εἶναι ἐγκαινιασμένο τό 1991, ἀπό τόν μακαριστό ἐπίσκοπο Τράλλεων κυρό Ἰσίδωρο, τῇ ἀδείᾳ τοῦ τότε Σεβ. Μητροπολίτη Ἀττικῆς κυροῦ Δωροθέου.

β) Τό Παρεκκλήσιο τοῦ Ἁγίου Χαραλάμους τῆς οἰκογενείας κ. Χαραλάμπους Μυλωνᾶ, ἔτος ἀνεγέρσεως 2005 ἐπί τῆς ὁδοῦ Θάλειας καί Ρόδων. Εἶναι ἀρκετά εὐρύχωρο μέ βοηθητικούς χώρους καί χώρους φιλοξενίας. Ἔχει θαυμάσιο τέμπλο μέ εἰκόνες πού ἔχουν ἁγιογραφηθεῖ στήν Ἱερά Μονή Ξενοφῶντος τοῦ Ἁγίου Ὄρους. Ἔχει ἁγιογραφηθεῖ. Δέν εἶναι ἐγκαινιασμένο. Μόνο ἁγιασμό θυρανοιξίων ἔχει τελέσει ὁ Σεβ. Τοποτηρητής τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Ἀττικῆς, Μητροπολίτης Μεσογαίας καί Λαυρεωτικῆς κ. Νικόλαος. Τελεῖται σ’ αὐτό περιστασιακά ἡ θεία Λειτουργία.

γ) Τό Παρεκκλήσιο τοῦ Ἁγίου Νικολάου, τῆς οἰκογενείας Ἀνδρέου Χατζηγιάννη, ἐπί τῆς ὁδοῦ Ρόδων. Μικρό στίς διαστάσεις του, σέ ρυθμό σταυροειδή μέ τροῦλλο, ἁγιογραφημένο. Ἔχει ἐγκαινιασθεῖ τό 2000 ἀπό τόν τότε Μητροπολίτη Παντελεήμονα. Καί ἐδῶ τελεῖται πολλάκις ἡ θεία Λειτουργία.

δ) Τό Παρεκκλήσιο τῆς Ἁγίας Αἰκατερίνης Γουλανδρῆ. Βρίσκεται ἐντός τοῦ οἰκοπέδου πού περικλείουν οἱ ὁδοί Θέτιδος, Φαίδρας καί Ἑρμιόνης. Σήμερα ὁ χῶρος ἔχει μεταβιβασθεῖ στήν οἰκογένεια Λασκαρίδη-Βοβολίνη. Τό Παρεκκλήσιο εἶχε μεταβιβασθεῖ ἀπό τόν Γουλανδρῆ, νομίζω τό 1968 ἀπ’ εὐθείας στήν Ἱερά Μητρόπολη Ἀττικῆς καί Μεγαρίδος. Μόνο δύο φορές στό διάστημα τῶν 25 ἐτῶν ἐφημερίας μου ἔχω μπεῖ, σέ μιά βάπτιση, καί πρίν τρία χρόνια (2007), σ’ ἕνα ἑσπερινό ἀνήμερα τοῦ Πάσχα. Τό Παρεκκλήσιο εἶχε ἁγιογραφίες τοῦ μακαριστοῦ Φωτίου Κόντογλου.

ε) Τό Παρεκκλήσιο τοῦ Ἁγίου Γεωργίου οἰκογενείας Βαρδῆ Βαρδινογιάννη, ἐπί τῆς ὁδοῦ Ρόδων. Πρέπει νά εἶναι κτισμένο στή δεκαετία τοῦ 1980. Δέν γνωρίζω ἄν ἔχουν τελεσθεῖ Ἐγκαίνια, μᾶλλον ἔχουν γίνει θυρανοίξια ἀπό γνωστούς στήν οἰκογένεια ἐπισκόπους. Σ’ αὐτό τελεῖται περιστασιακά θεία Λειτουργία ἀπό τόν π. Ἰωάννη Τραντᾶ (τῆς Εὐαγγελιστρίας Νέας Ἐρυθραίας), προσκαλούμενος ἐπί τοῦτο. Ὁ π. Ἰωάννης ἔχει βοηθηθεῖ οἰκονομικά ἀπό τήν οἰκογένεια παλιότερα, ὅταν εἶχε τραυματισθεῖ ἀρκετά σοβαρά ὁ γιός του. Παλαιότερα τό ἔχουν ἐπισκεφθεῖ Ἱεράρχες ἀπό τήν νῆσο Κρήτη σέ γάμους καί βαπτίσια. Ὁ μακαριστός Ἀρχιεπίσκοπος Κρήτης κυρός Τιμόθεος, ὁ μακαριστός Μητροπολίτης Ρεθύμνης κυρός Τίτος οἱ ὁποῖοι μαζί μέ τόν μακαριστό Μητροπολίτη Ἀττικῆς κυρό Δωρόθεο εἶχαν τελέσει τόν γάμο του Γιάννη Βαρδινογιάννη. Τέλος νά σημειωθεῖ ὅτι τακτικός ἐπισκέπτης τοῦ χώρου ἦταν καί ὁ μακαριστός Μητροπολίτης Νέας Σμύρνης, κυρός Ἀγαθάγγελος, μεγάλως εὐεργετηθείς κατά τή διάρκεια τῆς ἀσθενείας του.

στ) Ἐπί τῆς Λεωφόρου Θησέως, λίγο πιό πάνω ἀπό τήν Ἁγία Μαρίνα βρίσκεται τό Παρεκκλήσιο τοῦ Ἁγίου Γεωργίου τῆς οἰκογενείας Ἰατροῦ, εἶναι κτισμένο μετά τό 1945, ἀπό πέτρα, ρυθμός βασιλικῆς, μικρῶν διαστάσεων, μέ κάποιες ἁγιογραφίες. Παραμένει κλειστό, μιά καί ὑπάρχει κάποια διαμάχη μεταξύ τῶν κληρονόμων. Τό ναῢδριο, μέ τό οἰκόπεδο βρίσκονται στήν ἰδιοκτησία τῆς κ. Μάντη Ἰατροῦ- Βρυζάκη.

ζ) Ἐπί τῆς Ρόδων καί Ἰσμήνης, βρίσκεται ἕνα Παρεκκλήσιο τοῦ Ἁγίου Ἀνδρέου πού ἀνήκει στήν οἰκογένεια Πετράκη. Εἶναι σέ χῶρο προσαρτημένο στό κτηριακό συγκρότητα, πού διαμορφώθηκε σέ ναῢδριο. Τά θυρανοίξια τέλεσε τό 1995, τότε Μητροπολίτης Θηβῶν καί Λεβαδείας κ. Ἱερώνυμος, νῦν Ἀρχιεπίσκοπος Ἀθηνῶν καί πάσης Ἑλλάδος.

Ἐπί τῆς Ρόδων βρίσκονται τά ναῢδρια τῶν οἰκογενειῶν: Νικολάου Τσαβλίρη, καί Ἀλεξάνδρου Πετράκη ἀντίστοιχα, καί τά ὁποῖα ἔχουν σχετική ἄδεια ἀνεγέρσεως ἀπό τήν Ἱερά Μητρόπολη.

η) Τῆς Μεταμορφώσεως τοῦ Σωτῆρος, ἐπί τῆς ὁδοῦ Λόφου 12- 14, πού ἀνήκει σέ ἕνα κτηριακό συγκρότημα, πού ὑπάρχει ἐκεῖ, καί τέλος

θ) Τῶν Ἁγίων Κωνσταντίνου καί Ἑλένης, ἐπί τῆς ὁδοῦ Ἀγρηελιᾶς τοῦ Ἀθανασίου καί Μαρίας Γκόνου. Τό τελευταῖο μαζί μέ τήν κατοικία ἔχει πωληθεῖ, ὅπως πληροφορηθήκαμε. Δέν γνωρίζουμε καλά τό νέο ἰδιοκτήτη.

ι) Ἐπί τῆς ὁδοῦ Ἄλσους 7, σ’ ἕνα κτηριακό συγκρότημα, ὑπάρχει ἕνα ναῢδριο τοῦ Ἁγίου Νικολάου. Σήμερα ἡ περιοχή αὐτή ἀνήκει στήν Ἐνορία τῆς Ἁγίας Τριάδος.

 ΠΑΡΕΚΚΛΗΣΙΑ ΣΥΛΛΟΓΩΝ

Ἐντός τῶν ὁρίων τῆς Ἐνορίας μας εἶναι καί τό συγκρότημα τῆς Πανελληνίου Ὀρθοδόξου Ἑνώσεως (ΠΟΕ) μέ τό ἐκδοτήριο τῆς Ἐφημερίδος «Ὀρθόδοξος Τύπος». Στό χῶρο αὐτό λειτουργεῖ τό Παρεκκλήσιο τοῦ Ἁγίου Νεκταρίου. Στό ἴδιο Ναῢδριο τιμῶνται ὁ Ἅγιος Κοσμᾶς ὁ Αἰτωλός καί ὁ Ἅγιος Νικόδημος ὁ Ἁγιορείτης.

Ἐπί τῆς ὁδοῦ Περσεφόνης, δίπλα στήν Πλατεῖα τοῦ Ἁγίου Γεωργίου, ὑπάρχει τό Ναῢδριο τοῦ Ἁγίου Παντελεήμονος, πού ἀνήκει στόν Ὅμιλο Φίλων τῆς Ἀστυνομίας.

footer


Δημιουργία ιστοτόπου ΑΔΑΜ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ